Press "Enter" to skip to content

Články s označením “život”

Šampióni prírody – Ako sa rastlinám darí v najnáročnejších podmienkach na Zemi

Extrémne poveternostné a klimatické podmienky predstavujú pre rastliny jedinečné výzvy, ktoré ich nútia vyvinúť špecializované adaptácie na prežitie. Od horúcich púští až po mrazivé polárne oblasti si rastliny vyvinuli rôzne stratégie, aby sa vyrovnali s drsným prostredím, v ktorom žijú.