Press "Enter" to skip to content

Články s označením “top”

Najveternejšie miesta na Zemi

Svet je plný rôznorodých klimatických podmienok a poveternostných podmienok, ktoré vytvárajú jedinečné prostredie v rôznych regiónoch. Medzi nimi sa niektoré miesta vyznačujú trvalo silnými a mohutnými vetrami.

povetrie.sk - stránka s atmosférou