Press "Enter" to skip to content

Zverejnené v “Počasie”

Ako predpovedať počasie bez profesionálnych prístrojov, médií, či internetu?

Predpovedanie počasia je dôležitá zručnosť, ktorá vám pomôže pripraviť sa na nadchádzajúce poveternostné udalosti a prijímať informované rozhodnutia. Moderná predpoveď počasia sa opiera o pokročilé technológie a vedecké metódy, ale existujú aj tradičné metódy, ktoré sa na predpovedanie počasia používajú už stáročia. Tieto metódy sa opierajú o pozorovania prírody, ako sú zmeny vetra, mrakov a správania zvierat.

Oblaky Nimbostratus

Oblaky Nimbostratus sú nízko položené oblaky, ktoré majú zvyčajne sivú alebo tmavú farbu a často vytvárajú zrážky. Vznikajú, keď teplý, vlhký vzduch stúpa a ochladzuje…

povetrie.sk - stránka s atmosférou