Press "Enter" to skip to content

Povetrie

Čo je to teplý front?

Teplý front je hranica medzi masou teplého vzduchu a masou chladnejšieho vzduchu, ktorá postupuje vpred. Teplý front vzniká, keď sa masa teplého vzduchu pohybuje smerom…

Topenie snehu v krajine

Jarné topenie snehu na zemi je prirodzený proces, ku ktorému zvyčajne dochádza, keď sa po zimnom období začne otepľovať. Počas zimy sa na zemi hromadí…

Čo je tlaková níž?

V meteorológii sa tlaková níž vzťahuje na oblasť v atmosfére, kde je atmosférický tlak nižší ako v okolitých oblastiach. Atmosférický tlak je sila, ktorou pôsobí…

Ako šetriť energie

Energie, či už vo forme elektrickej, ktorá poháňa rôzne spotrebiče, ktoré nám slúžia alebo spríjemňujú život alebo tepelnej, ktorá slúži na vykurovanie a ohrev teplej vody, sa aktuálne stávajú omnoho významnejšou nákladovou položkou každej domácnosti.