Press "Enter" to skip to content

Zverejnené v “Ľudia”

Počasie v rozprávkach

Počasie zohráva významnú úlohu v mnohých rozprávkach. Často sa počasie používa na navodenie atmosféry a vytvorenie pocitu napätia alebo predtuchy. Napríklad búrky, hromy a blesky…