Press "Enter" to skip to content

Zverejnené v “Kvalita ovzdušia”

Ako vzniká smog?

Žltá až jemne červená hmla získala svoje pomenovanie spojením dvoch anglických slov – dym (smoke) a hmla (fog).