Press "Enter" to skip to content

Zverejnené v “Krajina”

Topenie snehu v krajine

Jarné topenie snehu na zemi je prirodzený proces, ku ktorému zvyčajne dochádza, keď sa po zimnom období začne otepľovať. Počas zimy sa na zemi hromadí…