Press "Enter" to skip to content

Archív článkov

Najnovšie články

  • Znečistenie ovzdušia a jeho vplyv na životné prostredie
    Vieme, že smog stojí za poškodením ľudského zdravia v mnohých ohľadoch, a preto si stále viac ľudí uvedomuje, že tento problém v mestách je potrebné okamžite riešiť.
  • Letný slnovrat 2020
    Letný slnovrat v roku 2020 nastáva podľa nášho času (stredoeurópsky letný čas) 20. júna o 23:43. Dátum je tohoto roku nezvyčajne o deň skôr ako…

Články podľa mesiaca publikovania

Kategórie