Press "Enter" to skip to content

Radar – búrky, zrážky na mape

Mapa bleskov Radarová mapa

Radarová mapa je grafické znázornenie meteorologických údajov, ktoré zobrazuje aktuálnu polohu, intenzitu a pohyb zrážok zaznamenané s relatívne malým časovým odstupom do zverejnenia. Pomocou radarovej technológie sa meria odraz rádiových vĺn od dažďa, snehu alebo krúp. To poskytuje cenné informácie o type, rozložení a intenzite zrážok. Mapa sa dá použiť na monitorovanie a predpovedanie poveternostných podmienok, pretože zobrazuje a pomáha predpovedať nástup, trvanie a potenciálnu intenzitu búrok. Farebné označenie na mape predstavuje rôznu intenzitu zrážok, pričom chladnejšie farby (napríklad modrá alebo zelená) označujú slabšie zrážky a teplejšie farby (napríklad červená alebo oranžová) označujú silnejšie zrážky.

Komentáre k tejto stránke nie sú aktivované.